Virtaamo Lib – Videokirjasto

Virtaamo Lib

Virtaamo Lib on tekninen alusta internet-videokirjaston toteuttamiseksi. Videokirjasto voi olla julkisesti saavutettava tai rajatun käyttäjäryhmän käytössä oleva, intranet-tyyppinen palvelu.

VIA Termipankki - hakuJärjestelmässä on materiaalille monitasoinen, puumainen luokittelu.

Etsityn aineiston löytämistä helpottaa tehokas haku, joka löytää kohteen myös luokittelun ja synonyymien perusteella.

Ominaisuuksiin kuuluu kommentointimahdollisuus, jolloin aineiston ympärille on mahdollista luoda keskustelua.

Videoiden yhteydessä voidaan esittää myös still-kuvia, linkkejä, luokiteltua informaatiota.

Virtaamo Lib on asiakkaan itse ylläpidettävissä. Videoiden lisääminen, käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta, kommenttien moderointi tapahtuvat hallintatyökalun avulla.

VIA Termipankki - luokkapuuVirtaamo Lib soveltuu erinomaisesti mm. koulutuskäyttöön, jossa käyttäjät itsenäisesti hakevat ja selaavat videoaineistoa. Se on käytettävissä tietokoneympäristön lisäksi mobiili ja tablet-laitteissa.

Järjestelmään perustuvia ratkaisuja tarjotaan ohjelmistovuokrausmallilla (SaaS), jolloin Virtaamo huolehtii palvelusta ja sen vaatimsta tekniikasta kokonaisuudessaan.

CASE: Via Termipankki

Viittomakielialan Osuuskunta VIA ylläpitää Viittomakielen Termipankkia. Termipankkiin on tallennettu yli 3000 viittomakielen termiä videoina. Aihealueet vaihtelevat oikeustieteestä metallialan termistöön. Termipankin tavoite on tukea ja helpottaa Vian viittomakielen tulkkien ja viittomakielisten asiakkaiden työtä ympäri Suomea.

Termitietue sisältää videon lisäksi määritelmän lähteineen sekä huomioita mm. termin käyttöyhteydestä. Termeille on muokattu laaja luokittelujärjestelmä, johon voidaan tallentaa termejä kaikilta elämän alueilta. Käyttäjien on myös mahdollista kommentoida termejä. Kommentoimalla voi tuoda esiin tietoa esimerkiksi termien käyttöyhteyksistä ja eri variaatioista.

Termipankin ylläpidosta vastaa muun työnsä ohessa kolme Vian työntekijää, ja työtä johtaa yksi Vian esimiehistä. Termien keruuta voivat halutessaan tehdä kaikki Vian tulkit ja asiakkaat ympäri Suomea.

Lisätietoja: Mervi Kurvinen / Viittomakielen Osuuskunta Via

VIA Termipankki